Dhr R.W. Boekholt

Dhr R.W. Boekholt

• Directeur Automotions Mercedes (Bezoldigd)

• Voorzitter NTC (Onbezoldigd)

• Lid Financiele Commissie Raad van Beheer (Onbezoldigd)

• Afgevaardigde Nederland in de WUT (Onbezoldigd)