Raadsbijeenkomst 'water incl. denken'

Raadsbijeenkomst 'water incl. denken'

  • 16 januari 2020 20:00 tot 22:00
  • locatie: Raadsboerderij, Heinkenszand
Direct opslaan in uw agenda

Raadsbijeenkomsten

Op 16 januari aanstaande vindt er een raadsbijeenkomsten plaats over het thema ‘water inclusief Denken’ met andere woorden de (zoet)waterproblematiek in Borsele.  Op deze avond gaan we de kwetsbaarheden van de gemeente Borsele met name op het gebied van waterbeschikbaarheid voor de landbouw en natuur onderzoeken en tot praktische oplossingen komen. 

 

Hiervoor brengen we beschikbare informatie en deskundigheid samen. We buigen ons tijdens deze avond over de thema’s: 

  • hergebruik van rioolwater en betere benutting van de capaciteit van de landbouwwaterleiding, 
  • betere benutting van water in het buitengebied (watergangen en plassen) en benutting van (regen)water uit het Sloegebied/ North Seaports,
  • vasthouden van water door de landbouw en de ondergrond, peil gestuurde drainage en alternatieve teelten. 

 Op deze avond  met de Raad maken we graag gebruik van uw deskundigheid en informatie en willen we  integrale praktische oplossingen bedenken.  

 

Terug