Inforaad Zeeuws brede klimaatadaptatiestrategie en Groen structuur plan

  • 11 februari 2021 20:00 tot 22:00
  • locatie: Digitaal via Zoom
Direct opslaan in uw agenda

Klimaatadaptatiestrategie Zeeland 

Het klimaat verandert en dat is ook steeds meer voelbaar in onze provincie. Zeeuwse straten staan blank na hevige regenbuien, Zeeuwse boeren hebben schade door langdurige droogte en gebrek aan zoetwater en ook de Zeeuwse natuur verandert onder het verschuiven van de seizoenen. Stilzitten en afwachten is geen optie meer. Dit is de reden dat de provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en de 13 Zeeuwse gemeenten in 2019 hebben besloten om samen een regionale klimaatadaptatie strategie “Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee” op te stellen.   

Met de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ) maken we regionaal afspraken over hoe wij het veranderende klimaat het hoofd willen bieden. Daarbij wordt ook voldoende ruimte gehouden voor maatwerk en een klimaatagenda op lokaal niveau. Klimaatadaptatie regionaal en lokaal zijn nu maar ook in de toekomst sterk met elkaar verbonden.  De KasZ is meer dan een beleidsdocument en heeft nadrukkelijk ook tot doel te inspireren en te verbinden.

De KasZ bevat een heldere visie op een klimaatbestendige toekomst van onze provincie. Inzet van de KasZ is dat klimaatadaptatie vaak slim kan en op veel fronten meerwaarde kan hebben. Dit zonder grote (extra) kosten, maar dan we moeten wel een aantal zaken anders gaan doen en daar ook nu mee starten.

Consultatieronde

Het proces om te komen tot de KasZ is nu in de eindfase terecht gekomen. Deze consultatieronde van  het concept is een zeer belangrijke stap in het proces. Dit is namelijk het laatste moment om bij te sturen op de inhoud van de strategie voordat deze medio 2021 ter vaststelling aan u wordt aangeboden. Wij vragen u kritisch te kijken naar de voorliggende conceptstrategie en zo nodig  te voorzien van commentaar en kanttekeningen met het besef dat dit een gezamenlijke strategie is. Uw reactie zien we graag uiterlijk de 19e februari tegemoet.

 

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo
1 februari 2021, er zijn geen activiteiten 2 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 3 februari 2021, er zijn geen activiteiten 4 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 5 februari 2021, er zijn geen activiteiten 6 februari 2021, er zijn geen activiteiten 7 februari 2021, er zijn geen activiteiten
8 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 9 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 10 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 11 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 12 februari 2021, er zijn geen activiteiten 13 februari 2021, er zijn geen activiteiten 14 februari 2021, er zijn geen activiteiten
15 februari 2021, er zijn geen activiteiten 16 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 17 februari 2021, er zijn geen activiteiten 18 februari 2021, er zijn geen activiteiten 19 februari 2021, er zijn geen activiteiten 20 februari 2021, er zijn geen activiteiten 21 februari 2021, er zijn geen activiteiten
22 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 23 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 24 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 25 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 26 februari 2021, er zijn geen activiteiten 27 februari 2021, er zijn geen activiteiten 28 februari 2021, er zijn geen activiteiten