VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-06-2020 20:00:00 uur


't Hof Stenevate
Voorzitter: G.M. Dijksterhuis
Griffier: Ph de Vree
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage